Alimenty a dziecko

Przede wszystkim alimenty na dziecko to termin prawny odnoszący się do płatności od rodzica nie sprawującego opieki na rzecz rodzica sprawującego opiekę, u którego dzieci głównie mieszkają, w celu zapewnienia im wystarczającej ilości pożywienia, odzieży i schronienia....

Alimenty dla małżonka

Osoba ubiegająca się o świadczenia alimentacyjne, którą można nazwać współmałżonkiem pozostającym na utrzymaniu, musi wykazać istotne zmiany w swoim statusie pracy, poziomie życia lub inne jakościowe różnice okoliczności od czasu separacji, które obiektywnie wskazują...

Alimenty dla dziecka

Kancelaria ds. alimentów na dzieci pomaga ludziom otrzymać środki finansowe na opiekę nad dziećmi. Proces ten jest często nakazany przez sąd rodzinny i zarządzony przez sąd. Z tą usługą wiążą się pewne koszty, za które wielu prawników pobiera standardową opłatę, aby...
Porozmawiajmy - Zadzwoń