Przede wszystkim alimenty na dziecko to termin prawny odnoszący się do płatności od rodzica nie sprawującego opieki na rzecz rodzica sprawującego opiekę, u którego dzieci głównie mieszkają, w celu zapewnienia im wystarczającej ilości pożywienia, odzieży i schronienia....