Alimenty na dziecko są obowiązkowymi świadczeniami pieniężnymi przewidzianymi na utrzymanie dziecka. Wysokość alimentów jest ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb dziecka oraz możliwości finansowych rodzica, który je płaci. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie są w stanie dojść do porozumienia co do wysokości alimentów, można udać się do sądu rodzinnego, który wyda odpowiednią decyzję.

Porozmawiajmy - Zadzwoń