Prawo do alimentów na dziecko przysługuje każdemu rodzicowi. Alimenty na dziecko są obowiązkowe i muszą być płacone przez drugiego rodzica. Alimenty na dziecko mogą być płacone w formie pieniężnej lub świadczeń. Prawo do alimentów na dziecko przysługuje każdemu dziecku, niezależnie od wieku.

Porozmawiajmy - Zadzwoń