Ojciec a nieślubne dziecko- jakie są Twoje prawa? Wbrew powszechnej opinii, ojciec dziecka ma takie same prawa i obowiązki wobec dziecka, niezależnie od tego, czy jest on jego biologicznym rodzicem, czy nie. Prawo do opieki i wychowania dziecka przysługuje każdemu rodzicowi, a także osobie, która pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Ojciec dziecka ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a także do współdecydowania o jego wychowaniu i jego przyszłości. Ojciec dziecka jest również obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, w tym kosztów jego edukacji i leczenia.

Porozmawiajmy - Zadzwoń