Alimenty na dziecko to nic innego jak środki pieniężne, które przysługują dziecku na jego utrzymanie. Obowiązek ich płacenia na dziecko spoczywa na jego rodzicach. Jest to tak zwany obowiązek alimentacyjny.

Alimenty na dziecko mogą być przyznawane na podstawie orzeczenia sądu lub ugody stron. W przypadku ugody stron, alimenty na dziecko są płacane do momentu, aż dziecko ukończy 18. rok życia. W przypadku orzeczenia sądu, alimenty na dziecko mogą być płacane do momentu, aż dziecko ukończy 25. rok życia, jeżeli jest studentem.

Alimenty na dziecko powinny być wypłacane regularnie, najlepiej w formie przelewu bankowego. Najczęściej jest tak, że alimenty na dziecko są wypłacane przez jednego z rodziców, a drugi rodzic ma obowiązek ich przekazywania.

Wysokość alimentów na dziecko jest ustalana indywidualnie w każdym przypadku. Najczęściej jest tak, że alimenty na dziecko są niższe niż alimenty na osobę dorosłą. Wynika to z faktu, że dziecko ma niższe wydatki niż osoba dorosła.

Alimenty na dziecko mogą być przyznawane także w sytuacji, gdy dziecko jest już dorosłe, ale nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jest to tak zwany obowiązek wychowawczy rodziców.

Płacenie alimentów na dziecko to nie tylko obowiązek prawny, ale także moralny rodziców. Jest to tak zwany obowiązek naturalny rodziców.

Rodzice, którzy nie płacą alimentów na dziecko, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Za niepłacenie alimentów na dziecko grozi kara do 2 lat więzienia.

Porozmawiajmy - Zadzwoń