Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki alimentów na dziecko. Wzrosły one o 100 złotych miesięcznie w stosunku do poprzedniego roku.

Osoba uprawniona do alimentów może żądać od drugiej strony określonej kwoty pieniędzy na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Kwota ta jest ustalana indywidualnie w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodów stron.

Wysokość alimentów na dziecko może być również ustalana przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym. W takim przypadku kwota alimentów jest ustalana na podstawie dochodów strony uprawnionej do alimentów oraz liczby dzieci na utrzymaniu.

Wysokość alimentów na dziecko może być również modyfikowana w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodów stron. W takim przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu.

Porozmawiajmy - Zadzwoń